Chobits咕咕咕(咕素汐 , Chobits Gu)个人大头贴详细播报全纪录

Chobits咕咕咕(咕素汐 , Chobits Gu)个人资料

 • 血 型:AB
 • 个 头:160
 • 出 生:中国 香港
 • 工 作:整容咨询师
 • 爱 好:游戏
 • Chobits咕咕咕(咕素汐 , Chobits Gu)简介

  Chobits咕咕咕,也叫咕素汐,应该是一位香港妹子,IG上的不少美照,让她成为最近网上比较热门的网红妹子。

  Chobits咕咕咕(咕素汐 , Chobits Gu)写真图片

  Chobits咕咕咕(咕素汐 , Chobits Gu)个人大头贴详细播报全纪录

   

  Chobits咕咕咕(咕素汐 , Chobits Gu)个人大头贴详细播报全纪录

   

  Chobits咕咕咕(咕素汐 , Chobits Gu)个人大头贴详细播报全纪录

  这名这妹叫做「Chobits咕咕咕 」应该是香港妹子,总之这不重要,重要的是身材好,颜值高。